Moestuinieren

ArticlesI Love Beeing

Het gaat niet goed met de bij. De bijenstand loopt terug en dit heeft grote gevolgen. Vandaag zal ik uitgebreid ingaan op deze teruglopende bijenstand en vooral wat we eraan kunnen doen om de stand en het welzijn van de bij te verbeteren.