circulaire economie

Circulaire economie: wat is het en wat zijn de voordelen?

De laatste jaren zijn circulair ondernemen en de circulaire economie hot topics bij bedrijven, overheden en organisaties. Om duurzamer te ondernemen zullen er flinke veranderingen moeten worden gemaakt en circulair ondernemen lijkt hierop het antwoord te zijn. Maar wat is de circulaire economie eigenlijk? En hoe draagt dit bij aan een duurzame samenleving? Ik leg er alles over uit in dit artikel.

Wat is een circulaire economie?

circulaire economie

Ons huidige economische systeem kunnen we het beste illustreren als een lineaire economie. Grondstoffen en producten worden gebruikt en eindigen uiteindelijk als afval op de grote hoop. Of worden, in het beste geval, gerecycled. Dit systeem is weinig duurzaam en draagt bovendien bij aan de uitputting van hulpbronnen en vervuiling van het milieu.

De circulaire economie is een alternatief op deze lineaire economie. Het is het beste te omschrijven als een kringloopeconomie: de ketens worden gesloten, grondstoffen en producten worden hergebruikt en zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van producten en hulpbronnen. Er is zo min mogelijk tot geen afval en zo wordt de belasting op het milieu verminderd en vindt er afvalvermindering plaats.

Het concept van de circulaire economie is niet nieuw, maar de noodzaak is de laatste jaren enorm toegenomen. Gelukkig krijgt dit concept steeds meer aanhang. Dit is onder andere door de tomeloze inzet van talloze mensen die zich inzetten voor duurzaamheid en bedrijven en overheden die het belang zien van hernieuwbare energie en een veilige wereld willen achterlaten voor toekomstige generaties. Ook de Ellen MacArthur Foundation zet zich al jaren in voor het promoten en implementeren van ‘the circular economy’.

Waarom overstappen naar een circulaire economie?

Circulair ondernemen

Het is de laatste decennia erg duidelijk geworden dat ons huidige economische systeem niet werkt. Het is nadelig voor onze aarde, maar ook voor het dierenwelzijn, de economie en zelfs de menselijke gezondheid. Er is grote behoefte aan een alternatief en de circulaire economie kan dit bieden.

De circulaire economie heeft veel voordelen op ons huidige economische systeem:

  • Terugdringen van uitstoot van broeikasgassen
  • Verminderen gebruik (fossiele) grondstoffen
  • Recyclen en hergebruik van producten
  • Besparen van financiële middelen
  • Verminderen van afvalstromen en reststromen
  • Stimuleren duurzaam gedrag
  • Meer innovatie en groei
  • Minder belasting voor de leefomgeving

De transitie naar een circulaire economie

circulaire economie

Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, die transitie naar de circulaire economie? In praktijk is dat al enige tijd gaande, vaak zonder dat mensen er weet van hebben. Circulair ondernemerschap is vooral gericht op bouwen en ondernemen met oog voor de toekomst en toekomstige generaties. Bij elke stap in het proces wordt rekening gehouden met de impact van de materialen en mogelijk hergebruik van de producten.

Vanuit de overheid wordt circulair ondernemerschap enorm gestimuleerd. Het doel is om in Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Maar om dit te bereiken zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen.

Er moet vol worden ingezet op recycling, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen hun visie voor ondernemen moeten aanpassen en ook burgers zullen meer betrokken moeten worden bij deze plannen.

Voorbeelden van circulair ondernemen

circulair bouwen

Gelukkig zijn er in ons land al tal van mooie voorbeelden van hoe de circulaire economie kan worden vormgegeven. Ik wil graag enkele van deze innovatieve projecten, bedrijven en ondernemers aan je voorstellen.

De Fairphone

Een goed voorbeeld van een circulair product dat inspeelt op onze moderne behoeften is de Fairphone: een smartphone die gemaakt is van zoveel mogelijk duurzaam gewonnen grondstoffen en waarvan de individuele onderdelen na de levensduur ook weer hergebruikt kunnen worden. Bovendien is de telefoon modulair en geschikt voor reparatie.

BlueCity

BlueCity in Rotterdam is al jaren hét voorbeeld van de circulaire economie in Nederland. In een vervallen zwembad in Rotterdam werken diverse ondernemers en producenten samen in een duurzame hub waar de kringloop zoveel mogelijk wordt gesloten. Circulaire ondernemers met de mooiste duurzame plannen hebben zich hier gevestigd, maar onderling wordt er ook samengewerkt.

MUD jeans

MUD jeans is een goed voorbeeld van ook fashion onderdeel kan worden van de circulaire economie. De jeans van MUD jeans zijn te leasen bij het bedrijf en kunnen vermaakt worden of hergebruikt worden als ze zijn versleten. Spijkerbroeken zijn erg vervuilend qua productie en grondstoffen, dus deze ondernemer is erg innoverend bezig.

Rotterzwam

Rotterzwam is een bedrijf dat oesterzwammen en snacks produceert op hergebruikt koffiedik. Het bedrijf begon in BlueCity en maakte gebruik van het koffiedik van de lokale horeca. Nu is Rotterzwam flink gegroeid en heeft het zijn eigen kwekerij op een andere locatie. Met een growkit van Rotterzwam kun jij ook jouw eigen oesterzwammen kweken op koffiedik.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *