goed nieuws

Dat is pas goed nieuws! #106

Steeds meer mensen sluiten zich af voor de negativiteit van alledag en volgen het nieuws niet meer. De negatieve berichtgevingen worden ervaren als deprimerend en de manier waarop het nieuws tegenwoordig wordt gebracht lijkt vooral sensatiebelust te zijn en enkel en alleen nog te draaien om kijkcijfers en shockwaarde. Ik besloot jaren geleden ook om het nieuws niet meer te volgen en de kranten niet meer te lezen, maar ik vind het af en toe toch jammer om zo niet meer op de hoogte te zijn van alle actualiteiten. Ik heb het volgen van het nieuws dus toch weer opgepakt, maar ik heb besloten selectiever te zijn in mijn aandacht en ook vooral mijn aandacht te richten op de dingen die wel positief zijn. Omdat ik positiviteit graag verspreid, heb ik besloten elke week het beste, leukste, mooiste en meest ontroerende nieuws met jullie te delen in de rubriek ‘Dat is pas goed nieuws’.

Klimaatwet aangenomen

klimaatverandering

Deze week stonden alle kranten vol met nieuws over de nieuwe klimaatwet die deze week werd aangenomen in de Eerste Kamer. De wet, ontworpen door Jesse Klaver en Diederik Samsom, legt voor het eerst de klimaatdoelstellingen wettelijk vast. Daarnaast zal vanaf 2020 elke vierde donderdag van oktober Klimaatdag zijn. Op die betreffende dag zal het kabinet rapporteren over de broeikasgasreductie en zullen, waar nodig, extra maatregelen worden getroffen om de doelstellingen te halen. De doelen in de nieuwe Klimaatwet zijn als volgt:

  • Vermindering van broeikasgasuitstoot van 49% (t.o.v. 1990) in 2030
  • Vermindering van broeikasgasuitstoot van 95% (t.o.v. 1990) in 2050
  • 100% broeikasgas-neutrale electriciteit in 2050

Alhoewel deze nieuwe Klimaatwet een stap in de goede richting is, is niet iedereen content met de uiteindelijke doelstellingen. Zo is de Partij voor de Dieren van mening dat de Klimaatwet niet ver genoeg gaat en niet aansluit bij de eisen uit het Parijsakkoord.

Beyond Meat breidt uit

Na de lancering van de populaire Beyond Meat burger is het nu tijd voor uitbreiding van de producent van plantaardig vlees. Deze week werd bekend gemaakt dat het bedrijf een uitgebreidere samenwerking is aangegaan met Zandbergen World’s Finest Meat. Dit bedrijf was al verantwoordelijk voor de distributie van de burgers, maar zal nu ook de productie van de burgers in Europa voor zijn rekening nemen. Zo heeft Beyond Meat de eerste productiefaciliteit buiten Amerika verkregen en wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf verkleind. De bouw van de nieuwe fabriek zal begin 2020 worden afgerond en vanaf dat moment zal de levering in Europa een stuk sneller verlopen en aan de toenemende vraag kunnen voldoen.

Klimaatregel voor minder vlees

Vegan

Het is al lange tijd bekend dat vleesconsumptie een zeer negatief effect heeft op het klimaat. Daarom zijn er steeds meer organisaties die pleiten voor meer vegetarisch eten. Urgenda heeft besloten nog een stap verder te gaan en zal tijdens het Open Air Festival een maatregel presenteren waarmee het kabinet CO2 kan besparen voor eind 2020: één vegetarische dag per week. Met één vegetarische dag per week kan 0,5 Mton CO2 worden bespaard. Met 3 vleesloze dagen per week, in overeenstemming met de adviezen van de Schijf van Vijf, kan maar liefst 1,5 Mton per jaar worden bespaard. De maatregel wordt ondersteund door 45 verschillende organisaties en daarmee wordt aangetoond dat er breed draagvlak is voor de consumptie van meer plantaardige producten. Onder de ondersteunende organisaties bevinden zich onder andere Greenpeace, Milieudefensie, Willem & Drees, Kipster, FoodWatch, Dierenbescherming, Oxfam Novib en Questionmark.There are no comments

Add yours