upcycling

Upcycling

Upcycling is een veelgehoorde term binnen de recycling en doelt op het hergebruiken van producten, afval en grondstoffen op zo’n manier dat het eindresultaat van gelijke of zelfs betere kwaliteit of waarde is dan het oorspronkelijke product. Upcycling is het tegenovergestelde van downcycling waarbij het hergebruik van de materialen juist leidt tot verlies van kwaliteit of waarde. 

De term upcycling wordt steeds meer gebruikt binnen de duurzame wereld en speelt een grote rol in nieuwe economische modellen, zoals de circulaire economie, de blauwe economie en het cradle to cradle design. Bij al deze modellen ligt een sterke nadruk op het hergebruik van grondstoffen op een manier dat er geen waardevermindering en zo min mogelijk milieubelasting plaatsvindt. Waar het reguliere recycling vooral gericht is op het hergebruiken van grondstoffen ongeacht het waardeverlies richt het upcyclen van producten juist de pijlen op het behoud of juist de vermeerdering van waarde. Upcycling speelt een steeds grotere rol bij het ontwerpen van nieuwe producten, maar ook bij het creëren van kunst of andere zelfgemaakte objecten. Zelf kun je ook op allerlei manieren aan upcycling doen in je eigen huis. Zo maak je van producten die gemaakt zijn voor eenmalig gebruik en al snel als waardeloos zouden worden beschouwd mooie kunstwerken, speelgoeditems of andere gebruiksvoorwerpen.

Meer lezen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *