blauwe economie

Blauwe economie

De blauwe economie is een model van Gunter Pauli dat beschreven is in het boek ‘The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs’. Hierin wordt duurzaamheid gepresenteerd als het logische gevolg van een economisch model waarbij we ons laten inspireren door de natuur en de natuurlijk grondstoffen en kennis voorhanden. Het uitgangspunt is dat de natuur een oplossing heeft voor alle uitdagingen waar de mens mee geconfronteerd wordt en dat kringlopen zoveel mogelijk moeten worden gesloten om verspilling van grondstoffen te voorkomen. De blauwe economie lijkt qua model sterk op de circulaire economie, in beide concepten ligt de nadruk sterk op hergebruik en gesloten kringlopen, maar het concept voor de blauwe economie is breder en berust meer op vertrouwen in en samenwerken met de natuur. 

De blauwe economie is de tegenhanger van ons huidige economische model dat toch vooral lineair te noemen is: (fossiele, niet herbruikbare) grondstoffen worden gewonnen, bewerkt en verwerkt tot producten die aan het eind van de rit voor afval zorgen. Omdat dit systeem grondstoffen benut maar niet hergebruikt leidt dit systeem onherroepelijk tot uitputting van bronnen. Ons huidige alternatief is de groene economie waar we nu steeds meer naartoe bewegen, maar volgens Gunter Pauli heeft dit systeem ook ernstige tekortkomingen. Zo is dit systeem voor veel mensen economisch niet interessant en leveren investeringen in dit systeem te weinig rendement op. De blauwe economie is een logisch alternatief en biedt, naast veel duurzame innovatie, een economie waar inkomsten en banen mee gepaard gaan en waar gewerkt wordt met wat voorhanden is.

Meer lezen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *