Ik & Mijn Geld

Finland experimenteert met het basisinkomen

Zoals jullie misschien wel weten ben ik een groot voorstander van het basisinkomen, een onvoorwaardelijk basisbedrag uitbetaald door de overheid en voor alle burgers. Hiermee vervallen alle aanvullende sociale toelagen en het staat burgers vrij om het inkomen te besteden naar eigen inzicht en meer inkomen bij te verdienen zonder consequenties. Het basisinkomen voorziet in de basisbehoeften van elke burger en neemt financiële onzekerheid en afhankelijkheid weg zodat mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een prachtig initiatief en alhoewel het voor sommigen wellicht klinkt als een utopie is het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen zo vreemd nog niet. Heel veel landen spelen met het idee om dit nieuwe economische systeem toe te passen en ook in Nederland zijn er diverse experimenten en initiatieven actief.

Het is op Awkward Duckling een tijdje stil geweest rondom het basisinkomen, maar dat betekent zeker niet dat er niet allerlei spannende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zowel in Nederland als in het buitenland. Misschien wel één van de spannendste ontwikkelingen vindt op het moment plaats in Finland, waar vanaf november 2016 zal worden gestart met een grootschalig project met het basisinkomen. Elke inwoner van Finland zal bij wijze van proef maandelijks een basisbedrag ontvangen vanuit de overheid.

Net als vele andere landen kampt Finland met toenemende werkloosheid en een ingewikkeld zorgsysteem. Het huidige systeem blijft steeds minder makkelijk houdbaar en zowel de Finse burgers als de parlementsleden bleken groot voorstander te zijn van invoering van het onvoorwaardelijk basisinkomen. De uiteindelijke start met het basisinkomen laat nog even op zich wachten. Allereerst zal er een voorstel worden ingeleverd volgend jaar welke goedgekeurd zal moeten worden. In dit voorstel wordt de hoogte van het bedrag van het basisinkomen vastgesteld, waar de diverse betrokken partijen het nog niet over eens zijn. Het maandelijkse bedrag is nu vastgesteld op € 800,- per burger per maand wanneer het basisinkomen volledig wordt geïmplementeerd en de overige sociale voorzieningen komen te vervallen. Er is echter ook sprake van een eventuele proefperiode waarbij de burgers per maand € 550,- ontvangen en daarbij hun aanvullende sociale voorzieningen behouden.

Het bijzondere aan de proef in Finland is dat het basisinkomen dat wordt ingevoerd geldt voor alle burgers van het land, in tegenstelling tot veel andere experimenten en plannen waarbij het basisinkomen voornamelijk wordt ingevoerd als vervanging voor uitkeringen en andere sociale zekerheden. In ben van mening dat de effectiviteit van een basisinkomen pas echt gemeten kan worden wanneer alle burgers worden betrokken bij een proef. Alhoewel de invoering van het basisinkomen in Finland nog even op zich laat wachten is deze proef wel de omvangrijkste tot op heden met de meest vergevorderde plannen. Ik ben erg benieuwd naar het uiteindelijke voorstel en de implementatie en natuurlijk hoop ik dat Finland een voorbeeld zal zijn voor vele andere landen. Ik houd jullie op de hoogte!There are 6 comments

Add yours

Post a new comment