Meat Free Monday

Meat Free Monday

Meat Free Monday, Meatless Monday, Plantaardige Maandag. Of, doe eens gek, Donderdag Veggiedag. Dit zijn voorbeelden van acties die wereldwijd zijn opgezet om de vleesloze dag te promoten. Omdat vleesloze dag gewoonweg afgrijselijk klinkt zal ik het hier hebben over Meat Free Monday. Het idee achter al deze acties is om de burgers aan te sporen minimaal één dag per week geen vlees te eten. En waarom zou men dit graag willen? Dat vertel ik allemaal in deze blogpost.

Ik zal in deze blogpost geen enorm relaas houden over de verschrikkingen in de veeteelt. We weten allemaal wel in meer of mindere mate hoe het houden van dieren in de bio-industrie eraan toegaat en hoe dat stukje vlees uiteindelijk op jouw bord belandt. Voor de een betekent deze kennis dat zij direct of geleidelijk aan vegetariër of veganist worden, de ander zal zich proberen te distantiëren van deze kennis, weer een ander eet met een gerust hart zijn karbonaatje verder want ‘hey, circle of life’ en dat alles. In plaats daarvan zou ik graag in deze blogpost wat aandacht besteden aan de overige redenen waarom het minderen met vlees helemaal zo’n slecht idee nog niet is en waarom zelfs ‘s werelds grootste organisaties zich scharen achter de ideeën van deze Meat Free Monday initiatieven.

In 2006 werd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) voor het eerst gerapporteerd dat de veeteelt mondiaal een enorme impact heeft op het milieu. Wereldwijd is de vleesindustrie een van de drie grootste milieubelastende factoren, samen met wonen/bouwen en mobiliteit. De veeteelt draagt bij aan klimaatveranderingen, verlies aan biodiversiteit, watervervuiling en waterverspilling. Deze impact op het milieu komt niet alleen door het houden en slachten van de dieren, maar ook door het waterverbruik, de teelt, distributie en verwerking van veevoeding en de distributie van het vlees. De FAO schat dat 18% van de uitgestoten broeikasgassen afkomstig is van het enorme aantal dieren dat wordt gehouden in de veeteelt. Sommige bronnen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat dit aandeel wel eens rond de 50% kan zijn. Al met al draagt de veehouderij enorm bij aan de opwarming van de aarde. Dit komt mede door de uitstoot van methaan door koeien, schapen en geiten die boeren en winden laten. Ongelofelijk, maar waar, al die koeien die vrijelijk winden staan te laten dragen wezenlijk bij aan de global warming. Daarnaast doen salpeteroxide, afkomstig van mest en een bijproduct van kunstmest, en kooldioxide, door het massaal kappen van de regenwouden om gebieden vrij te maken voor de veehouderij, ook een flinke duit in het zakje.

Over het kappen van de regenwouden gesproken. De intensieve veeteelt is een grote factor bij ontbossing. Per jaar wordt wereldwijd 3 miljoen hectare ontbost voor veeteelt. Het lijkt een beetje tegenstrijdig dat we wel verantwoord hout kopen met een mooi logo om zo de ontbossing tegen te gaan, terwijl de veeteelt een van de grootste bijdragers is aan deze ontbossing en veel mensen hier niet eens van op de hoogte zijn.

In de veeteelt wordt ook enorm veel water verbruikt. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de teelt van het veevoer en de bereiding van het vlees. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig. Dit is vele malen meer water dan nodig is voor het verbouwen van gewassen. Als dit zo doorgaat wordt het tekort aan zoet water steeds groter.

Nu is de huidige milieusituatie niet de enige reden achter de Meat Free Monday initiatieven. Naast de voordelen voor het milieu zou het minderen van de vleesconsumptie ook aanzienlijke voordelen hebben voor onze gezondheid. In de afgelopen 50 jaar is onze vleesconsumptie enorm toegenomen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eten we aanzienlijk meer eiwitten dan we eigenlijk nodig hebben. We hebben het dus eigenlijk helemaal niet nodig om elke dag van de week vlees te eten en het werkt zelfs averechts voor onze gezondheid. Het consumeren van veel vlees en zuivel wordt in verband gebracht met kanker, hart- en vaatziekten en beroertes. Door simpelweg al één dag in de week geen vlees te consumeren verminder je de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde typen kanker. Daarnaast krijg je minder slecht cholesterol binnen en kan het een positief effect hebben op je gewicht.

Hoewel veel van deze acties zijn opgezet door overtuigd vegetariërs of veganisten streven zij er niet naar om iedereen te ‘bekeren’ tot het vegetarisme of veganisme. De algemene consensus is dat als iedereen al minimaal één dag in de week geen vlees zou eten dit beter zou zijn voor het milieu, de veeteelt, de volksgezondheid en ook je portemonnee. En mocht dit nog niet overtuigend genoeg zijn weet dan dat als je in een jaar één dag per week geen vlees zou eten dat je dan elk jaar het leven spaart van ruim 20 dieren. Redenen genoeg om eens te overwegen om wat minder vlees te eten. Er zijn tegenwoordig zoveel heerlijke vegetarische gerechten te vinden dat het echt geen straf is om je bord te vullen met veggies in plaats van vlees. Voor inspiratie voor een meatfree monday, of een willekeurige andere dag, kun je eens een kijkje nemen in het Meat Free Monday Kookboek.There are no comments

Add yours