Hart voor Biodiversiteit

Hart voor biodiversiteit

Vandaag wil ik het graag hebben over iets waar ik het bestaan niet eens van af wist en waar ik zo van stond te kijken dat een blogpost gewoonweg niet uit kon blijven. Ik ga het vandaag hebben over octrooien op eigenschappen van planten en dieren. Say what? Ja, inderdaad, blijkbaar gebeurt dat! Een octrooi, ook wel een patent genoemd, is een exclusief recht om een product, of in dit geval een eigenschap, te maken en te verkopen. Gister zag ik via het twitterkanaal van EkoPlaza een artikel voorbijkomen van Biojournaal over het bedrijf Syngenta dat een octrooi heeft genomen op de rode paprika. Blijkbaar heeft de rode paprika een natuurlijke resistentie tegen witte vlieg, een ware plaag voor groenten en sierplanten. Met het octrooi op de rode paprika krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprikazaden, paprikaplanten en paprikavruchten die deze eigenschap bezitten.

Het meest bizarre van dit alles is dat dit blijkbaar niet de eerste keer is dat een bedrijf een octrooi krijgt op een natuurlijke eigenschap. Zoals Syngenta het octrooi kreeg op de rode paprika kreeg het bedrijf Monsanto het octrooi op broccoli. Een criticus kan nu het argument aan voeren dat het hier klassiek veredelde gewassen betreft, gewassen die bepaalde eigenschappen hebben ontwikkeld door kruising en teelt. Echter, dat neemt niet weg dat het nog steeds natuurlijke eigenschappen betreft die men wil claimen met een octrooi. Daarnaast zijn niet alleen de klassiek veredelde gewassen doelwit van de octrooiaanvragen. Grote bedrijven vragen steeds vaker octrooi aan op erfelijke eigenschappen van planten en dieren. Zo laat Bionext weten dat er een octrooi is aangevraagd op koeien die meer melk geven en ook tomaten die minder water bevatten. Een bedrijf krijgt met zo’n octrooi complete zeggenschap over alle planten- en dierenrassen waar deze eigenschappen in voorkomen en ook de producten die daaruit voortvloeien. Er ontstaan zo monopolies die niet wenselijk zijn en de vraag is nog maar wat ze nu eigenlijk verder doen met het octrooi op deze eigenschappen. Het biedt natuurlijk voor de bedrijven een voedingsbodem voor genetische modificatie, waar ik al eerder over heb geschreven in deze blogpost. Inmiddels zijn er volgens Bionext al 900 octrooien op dieren en 1800 octrooien op planten verleend. Ik was altijd in de veronderstelling, wellicht heel naïef, dat een octrooi alleen kon worden verkregen op een eigen uitvinding, een origineel concept. Met uitzondering van Paris Hilton dan, die patent aanvroeg op haar fameuze uitspraak ‘That’s hot!’. Laten we het er maar op houden dat zij per definitie een uitzondering is.

Samen met een internationale coalitie verzet de organisatie Bionext zich tegen dit octrooi met de actie ‘Hart voor Biodiversiteit’. Zij willen dat de Europese octrooiwetgeving zo wordt aangepast dat dit soort octrooien in de toekomst gewoon niet meer mogelijk zijn. Op 3 februari heeft Bionext samen met de internationale coalitie een officieel bezwaar ingediend bij het Europees Octrooi Bureau.

Hart voor Biodiversiteit

Ben jij, net als ik, met stomheid geslagen over deze gang van zaken? Je kunt op de volgende manieren je steentje bijdragen om de bezwaarprocedure te ondersteunen en deze gang van zaken onder de aandacht te brengen van andere mensen:

  • Je kunt de actie onder de aandacht brengen via Twitter. Link bijvoorbeeld naar mijn blogpost (altijd fijn!), of naar de pagina’s van Biojournaal of Bionext. Gebruik het kenmerk #hartvoorbiodiversiteit in je tweet.
  • Je kunt de petitie ‘Hart voor Biodiversiteit’ hier ondertekenen.
  • Je kunt ook donateur worden van stichting Bionext.
  • EkoPlaza steunt deze actie door van 15 tot en met 28 oktober 10% van het totale aankoopbedrag van alle rode paprika’s aan dit doel te doneren.

Omdat ik zelf geen weet had van deze gang van zaken ben ik blij dat ik gister stuitte op de actie van Bionext via de tweet van EkoPlaza. Ik hoop met deze blogpost meer mensen bewust te maken van de gang van zaken rondom deze octrooiaanvragen. Wat vind jij van deze octrooiaanvragen en de actie ‘Hart voor Biodiversiteit’?

Bron foto 2: http://www.bionext.nl/There are no comments

Add yours