Tag Archives: afvalZet je in tegen zwerfafval

Erger jij je ook zo aan de enorme hoeveelheid zwerfafval op straat? Neem het motto van Stichting Klean, ‘Ik erger mij niet aan zwerfvuil, ik ruim het op!’, ter harte en zet je in tegen zwerfafval.


Van Afval tot Grondstof

Tijdens de lezing ‘Van Afval tot Grondstof’ in Pakhuis de Zwijger wordt huishoudelijk afval onder de loep genomen. Hoe kunnen waardevolle grondstoffen op een hoogwaardige manier opnieuw gebruikt worden?